teknik

ClimateMachines™ aggregat är alla uppbyggda på samma sätt. Alltid med hög kvalitet, låga underhåll och flexibla leveranser kombinerat med bästa prestandan för det specifika projektet.

 • 90 % temperaturverkningsgrad 

  • Störst miljöpåverkan med kraftig sänkning av fastighetens energibehov​

  • Reducerat värmeeffektbehov

 • Indirekt Evaporativ Kyla

  • Garanterar en tilluftstemperatur efter VVX som sommartid aldrig överstiger 22 grader.

  • Kraftigt reducerat kyleffektbehov som i vissa fall kan ersätta kylmaskin eller fjärrkyla

  • Rörlig kostnad på ca 4 öre per kWh 

Miljö &
ekonomi
leverans
Uppbyggnad
 • Få rörliga delar

 • Samtliga inspektionsluckor och dörrar med fönster

 • Kameror för övervakning av t ex spjäll och Indirekt Evaporativ kyla

underhåll

KONTAKTA OSS

​Besöksadress

Hemvärnsgatan 9

17154 Solna STOCKHOLM

Faktureringsadress

Skeppsgatan 19

211 11 Malmö

info@climatemachines.com

Climate Machines FF AB

Organisations nummer 559171-7367

FAKTURAUPPGIFTER

Climate Machines FF AB

Orgnr. 559171-7367

Skeppsgatan 19

211 11 Malmö

faktura@climatemachines.com

© 2020 by Climate Machines FF AB