top of page

DESIGN

AGGREGATSSTORLEKAR

ClimateMachines™ finns som enhets- och modulaggregat samt ett antal standardaggregat, var och en i tre olika höjder.

Det finns emellertid inga begränsningar, våra aggregat är skalbara och kan anpassas helt efter luftflödesbehovet och fläktrummets dimensioner.

ENHETSAGGREGAT

500 – 2000 l/s

MODULAGGREGAT

2000 – 8000 l/s

ClimateMachines_module.png
CUSTOM/ STANDARD

3000 – "no limit" l/s

Väldigt ofta sparar tekniken installationsyta/takhöjd eller kan leverera mer luft på samma yta som annan teknik kämpar med utrymmet, då t.ex. pelare, snedtak m.m. kan byggas/anpassas in i aggregatet. Placeringen av fläktarna bidrar till att VVX agerar som en effektiv ljuddämpare, vilket innebär att ljuddämpare kan minimeras och i de allra flesta fallen helt plockas bort.

bottom of page