design

ENHETSAGGREGAT
AGGREGATSSTORLEKAR

500 – 2000 l/s

MODULAGGREGAT

ClimateMachines™ finns som enhets- och modulaggregat samt ett antal standardaggregat, var och en i tre olika höjder.

Det finns emellertid inga begränsningar, våra aggregat är skalbara och kan anpassas helt efter luftflödesbehovet och fläktrummets dimensioner.

2000 – 8000 l/s

CUSTOM/ STANDARD

2000 – "no limit" l/s

PLATSBESPARING

KONTAKTA OSS

​Besöksadress

Hemvärnsgatan 9

17154 Solna STOCKHOLM

Faktureringsadress

Skeppsgatan 19

211 11 Malmö

info@climatemachines.com

Climate Machines FF AB

Organisations nummer 559171-7367

FAKTURAUPPGIFTER

Climate Machines FF AB

Orgnr. 559171-7367

Skeppsgatan 19

211 11 Malmö

faktura@climatemachines.com

© 2020 by Climate Machines FF AB