PRESTANDA

INDIREKT EVAPORATIV KYLA

  • Vid UL-temperaturer upp till 19-21 grader utnyttjas aggregatets ByPass-funktion vilket ger låga SFP-tal. Vid UL-temperaturer från ca 21 grader och uppåt aktiveras den Indirekta Evaporativa kylan

  • Ju varmare ute, desto högre prestanda (kyleffekt)

  • ClimateMachines™ Indirekta Evaporativa kyla garanterar en TL-temperatur (utan efterbehandling) under hela sommarperioden på mellan 18-22 grader:

= temperaur FÖRE VVX

= temperatur EFTER

VVX

Trots stora temperaturskillnader  på uteluften överstiger aldrig temperaturen efter värmeväxlaren mer än 22 grader.

Vi säljer till stor del våra aggregat på verifierad prestanda. Att hela tiden vara live-uppkopplad mot våra aggregat ger oss inte bara möjligheten att verifiera aggregatens prestanda utan också hjälpa våra kunder att optimera en anläggning samt att få ovärderlig återkoppling så att ClimateMachinesständigt kan utvecklas och förbättras. 

För att kunna verifiera och optimera prestandan på våra aggregat använder vi oss av vårt övervakningsprogram ControlMachines.

HÖG VERKNINGSGRAD HELA VINTERSÄSONGEN

Climate Machines levererar utlovad prestanda under hela säsongen oavsett utomhustemperaturer

Tack vare plastens egenskaper kliver antipåfrysnings-funktionen in vid väldigt låga temperaturer. Avluften tillåts gå ner så lågt som till -10 grader innan funktionen aktiveras.

FAKTURERINGSADRESS

Climate Machines FF AB

Orgnr. 559171-7367

Skeppsgatan 19

211 11 Malmö

faktura@climatemachines.com

BESÖKSADRESS

 Hemvärnsgatan 9

17154 Solna STOCKHOLM

info@climatemachines.com

© 2020 by Climate Machines FF AB