PRESTANDA

Vi säljer till stor del våra aggregat på verifierad prestanda. Att hela tiden vara live-uppkopplad mot våra aggregat ger oss inte bara möjligheten att verifiera aggregatens prestanda utan också hjälpa våra kunder att optimera en anläggning samt att få ovärderlig återkoppling så att ClimateMachinesständigt kan utvecklas och förbättras. 

För att kunna verifiera och optimera prestandan på våra aggregat använder vi oss av vårt övervakningsprogram ControlMachines.

HÖG VERKNINGSGRAD HELA VINTERSÄSONGEN

INDIREKT EVAPORATIV KYLA

= temperaur FÖRE VVX

= temperatur EFTER

VVX

KONTAKTA OSS

​Besöksadress

Hemvärnsgatan 9

17154 Solna STOCKHOLM

Faktureringsadress

Skeppsgatan 19

211 11 Malmö

info@climatemachines.com

Climate Machines FF AB

Organisations nummer 559171-7367

FAKTURAUPPGIFTER

Climate Machines FF AB

Orgnr. 559171-7367

Skeppsgatan 19

211 11 Malmö

faktura@climatemachines.com

© 2020 by Climate Machines FF AB