top of page

PRESTANDA

IEK-hemsida.png

= temperaur FÖRE VVX

= temperatur EFTER

VVX

Trots stora temperaturskillnader  på uteluften överstiger aldrig temperaturen efter värmeväxlaren mer än 22 grader.

INDIREKT EVAPORATIV KYLA

  • Vid UL-temperaturer upp till 19-21 grader utnyttjas aggregatets ByPass-funktion vilket ger låga SFP-tal. Vid UL-temperaturer från ca 21 grader och uppåt aktiveras den Indirekta Evaporativa kylan.

  • Ju varmare ute, desto högre prestanda (kyleffekt).

  • ClimateMachines™ Indirekta Evaporativa kyla garanterar en TL-temperatur (utan efterbehandling) under hela sommarperioden på mellan 18-22 grader.

Vi säljer till stor del våra aggregat på verifierad prestanda. Att hela tiden vara live-uppkopplad mot våra aggregat ger oss inte bara möjligheten att verifiera aggregatens prestanda utan också hjälpa våra kunder att optimera en anläggning samt att få ovärderlig återkoppling så att ClimateMachines™ ständigt kan utvecklas och förbättras. 

För att kunna verifiera och optimera prestandan på våra aggregat använder vi oss av vårt övervakningsprogram ControlMachines™.

HÖG VERKNINGSGRAD HELA VINTERSÄSONGEN

Climate Machines levererar utlovad prestanda under hela säsongen oavsett utomhustemperaturer

Tack vare plastens egenskaper kliver antipåfrysnings-funktionen in vid väldigt låga temperaturer. Avluften tillåts gå ner så lågt som till -10 grader innan funktionen aktiveras.

prestanda.png
bottom of page