top of page

Wallenstam

Mid Avenue, Borgeby

ClimateMachines™ Custom, dimensionerat flöde 17m³/s

Fastighetsbolaget Wallenstam valde att installera sitt tredje ClimateMachinesTM luftbehandlingsaggregat.

 

Denna gång till kvarteret Valand mitt på Avenyn i Göteborg. Tack vare ClimateMachinesTM flexibilitet kunde Wallenstam frigöra yta och undvika omfattande byggåtgärder.

Wallenstam ville skapa ett mer attraktivt citykvarter och har nu renoverat och anpassat fastigheten för att kunna erbjuda moderna kontorsytor, butiker och lägenheter på attraktiva paradgatan Avenyn i Göteborg.

Efter ett bra samarbete under ca 4 år, med byte av två befintliga ventilationsaggregat till ClimateMachinesTM, där vi haft möjligheten att utvärdera kvalité och energiutfall var valet att använda ClimateMachinesTM till Mid Avenue-projekten naturligt. Genom att i ett tidigt skede ta med ClimateMachinesTM kunde vi tillsammans projektera fläktrummet så att funktion och service optimerades. 

Säger Magnus Bellvik, Projektledare Wallenstam

Flexibel platsbyggnation frigör yta

För att kunna utnyttja fastighetens yta maximalt och slippa omfattande byggåtgärder ville fastighetsägaren hitta en flexibel ventilationslösning. Energy Machines arbetade i ett tidigt skede tätt med kunden för att skapa de bästa förutsättningarna för en hög komfort och låg driftkostnad. Flexibiliteten med ett platsbyggt ClimateMachinesTM skapar en anpassad lösning för fastighetens behov och tillgängliga utrymmen på ett smidigt sätt.

Oslagbar effekt jämfört med konventionell teknik

Tack vare den höga temperaturverkningsgraden på 90 % sänker vi energikostnaden med 80 % jämfört med konventionell teknik. Befuktning av frånluften skapar den evaporativa kyleffekten och tillsammans med den höga verkningsgraden reduceras behovet av spetskyla dramatiskt. Detta då tilluftstemperaturen kan hållas nere till ca 20 grader utan efterbehandling de varmaste sommardagarna i Göteborg.

Luftbehandlingsaggregatet är dimensionerat för 16 m³/sekund och betjänar butiksyta på 2900 m², kontorsytor på 4100 m² samt 35 lägenheter.

bottom of page