top of page

Part AB

Arenahotellet i Uppsala

ClimateMachines™ Modul 4000, dimensionerat flöde 4 m³/s

Uppsalas största hotell valde ClimateMachines™

Arenahotellet i Uppsala stod klart med sina 200 rum hösten 2017. Hotellet ägs av Part Construction AB som här byggde sitt första koncepthotell med modulbyggda hotellrum.
www.arenahotellet.se

Intresset för modulanpassade lösningar förde oss samman

Part Construction AB äger sedan 2016 företaget Isolamin, som är vår leverantör av marknadens bästa sandwishpaneler till våra ClimateMachines™ aggregat. I samband med vår lansering av modul- och enhetsaggregat såg vi tillsammans med Part AB en stor potential med ett samarbete av våra modulanpassade lösningar. Bygget av Arenahotellet blev vårt första samarbetsprojekt där vi fick förtroendet att leverera ett ClimateMachines™ Modul 4000.

ClimateMachines™ klarade konkurrensen

Climate Machines fick till uppgift att matcha det projekterade aggregatet med dubbla plattvärmeväxlare i metall, både gällande flöde, verkningsgrad och storlek. Resultatet blev ett lika litet aggregat med högre temperaturverkningsgrad, även vid väldigt låga flöden. Den totala installationskostnaden blev dessutom jämförbart lägre. Med ClimateMachines™ höga verkningsgrad var det möjligt att kapa effekttopparna på värme och kyla, vilket resulterade i en mindre kylmaskin och betydligt mindre kombishunt. Tack vare den låga ljudalstringen i aggregatet kunde även en reducering av sekundära ljuddämpare göras.

Climate Machines hade inga svårigheter att matcha och överträffa det redan projekterade aggregatet gällande prestanda och storlek. Vi höll oss dessutom inom budget.Anton Lundholm, VD Part Construction AB

Den första månaden av drift har överträffat förväntningarna. Trots -4 grader utomhus har aggregatet levererat 19 grader på tilluften utan att behöva koppla in fjärrvärme. Den höga verkningsgraden tillsamman med ett sfp-tal på strax under 1,20 säkerställer projekterat mål med en hög ekonomisk besparing.

När våra vägar korsades med Climate Machines såg vi ganska snart ett gemensamt intresse för modulanpassade lösningar och ny teknik.

 

Anton Lundholm, VD Part Construction AB

Indirekt evaporativ kylteknik höjer prestandan

Tack vare den indirekta evaporativa kyltekniken tillsammans med 90 % temperaturverkningsgrad får vi en stor kyleffekt. Detta gör att behovet av extra kylning efter värmeväxlaren blir betydligt lägre och utrustning som kylmaskin har därmed kunnat dimensioneras mindre.

ControlMachines™ styr och övervakar

Vår egenutvecklade SCADA-mjukvara ControlMachines™, för styrning och reglering, levereras tillsammans med aggregatet. ControlMachines™ är ett kraftfullt verktyg och är även ett viktigt verktyg för analys och utveckling av befintligt system.

bottom of page