MATERIAL

DESIGN

TECHNIQUE

PERFORMANCE

SIMULATION

ClimateMachines ™ is an air handling unit that with the highest temperature efficiency ensures a reliable indoor climate at the lowest operating cost, all year round.

WHICH PROPERTIES ARE SUITABLE FOR CLIMATEMACHINES™?


 • Vi har levererat till alla typer av fastigheter så som:
  • Vårdboende
  • Idrottshallar
  • Kontor
  • Bostäder
  • Industri
  • Hotell
  • Köpcentrum
  • Sjukhus
WHAT MAKES THE PRODUCT UNIQUE?


 • Den stora vinningen med produkten är den höga verkningsgraden på 90% som både ger en enorm energibesparing samt effektreducering på värmen.
 • Senaste 2 åren har dock vår unika Indirekta Evaporativa Kyla gjort att fler fastighetsägare får upp ögonen på produkten. Vi kan med den tekniken garantera att tilluftstemperaturen på sommaren inte överstiger 22 grader, trots värmeböljan 2018 med flera dagar långt över 30 grader. Detta gör att vi med tekniken säkrar kyleffektbehovet.
HOW DOES THE ECONOMY LOOK FOR CLIMATEMACHINES™?


Högre prestanda till ett billigare pris. Hur går det ihop? Räknar du med besparingen på energiförbrukning och effektreducering, som i sin tur innebär lägre investeringskostnader på sekundära system (t ex kylmaskin, shuntar, rördimensioner etc.) så är vi betydligt billigare än konventionell teknik. Tack vare detta har vi en stor kundkrets med återkommande projekt och beställningar.
HOW DO YOU GET A STRENGTHENED VALUE DEVELOPMENT AS A PROPERTY OWNER?


 • Sänkt energiförbrukning blir inte bara billigare fakturor från fjärrvärmeleverantören utan höjer också fastighetsvärdet
  • Sänkt effektbehov ger i en befintlig fastighet er möjlighet att:
   • Omförhandla era effekttaxor, dvs hoppa ner från t ex 300 kW till 120 kW
   • Vid framtida byte av kylmaskiner kommer ni att kunna klara er med en betydligt mindre kylmaskin
  • Till fastigheter som idag saknar kyla kan ni erbjuda en komfortkyla utan att dra in fjärrkyla eller investera i kylmaskin. Den Indirekta Evaporativa Kylan kostar ca 4 öre kWh.
  • Att ta ansvar för miljö och hållbarhet genom sänkt energiförbrukning och innovativa lösningar är inte bara gynnsamt för miljön utan även er som fastighetsägare

Climate Machines FF AB

Orgnr. 559171-7367

Skeppsgatan 19

211 11 Malmö

Sweden

invoice@climatemachines.com

Climate Machines FF AB

Orgnr. 559171-7367

Skeppsgatan 19

211 11 Malmö

Sweden

invoice@climatemachines.com

Climate Machines FF AB

Orgnr. 559171-7367

Skeppsgatan 19

211 11 Malmö

Sweden

invoice@climatemachines.com

 • Gray Edin Ikon
 • Facebook
 • Instagram

© 2020 by Climate Machines FF AB