top of page

MATERIAL

1200px-Recycling_symbol.gif

DESIGN

paintbrush.gif

TEKNIK

kugghjul.gif

PRESTANDA

Artboard 1.png

SIMULERING

simulering.gif

ClimateMachines™ är ett luftbehandlingsaggregat som med högsta temperaturverkningsgrad säkerställer ett pålitligt inomhusklimat till lägsta driftskostnad, året om. 

 • WHAT MAKES THE PRODUCT UNIQUE?
  The big benefit of the product is the high efficiency of 90%, which gives both a huge energy saving and power reduction on the heat. For the past 2 years, our unique Indirect Evaporative Cooling has made more property owners open their eyes to the product. With this technology, we can guarantee that the supply air temperature in the summer does not exceed 22 degrees, despite the heat wave 2018 with several days well over 30 degrees. This means that we use technology to secure the need for cooling power.
 • WHICH PROPERTIES ARE SUITABLE FOR CLIMATEMACHINES™?
  We have delivered to properties with many different businesses, such as: Nursing home Sports halls Office Housing Industry Hotel Shopping center Hospital
 • HOW DOES THE ECONOMY LOOK FOR CLIMATEMACHINES™?
  Högre prestanda till ett billigare pris. Hur går det ihop? Räknar du med besparingen på energiförbrukning och effektreducering, som i sin tur innebär lägre investeringskostnader på sekundära system (t ex kylmaskin, shuntar, rördimensioner etc.) så är vi betydligt billigare än konventionell teknik. Tack vare detta har vi en stor kundkrets med återkommande projekt och beställningar.
 • HOW DO YOU GET A STRENGTHENED VALUE DEVELOPMENT AS A PROPERTY OWNER?
  Sänkt energiförbrukning blir inte bara billigare fakturor från fjärrvärmeleverantören utan höjer också fastighetsvärdet Sänkt effektbehov ger i en befintlig fastighet er möjlighet att: Omförhandla era effekttaxor, dvs hoppa ner från t ex 300 kW till 120 kW Vid framtida byte av kylmaskiner kommer ni att kunna klara er med en betydligt mindre kylmaskin Till fastigheter som idag saknar kyla kan ni erbjuda en komfortkyla utan att dra in fjärrkyla eller investera i kylmaskin. Den Indirekta Evaporativa Kylan kostar ca 4 öre kWh. Att ta ansvar för miljö och hållbarhet genom sänkt energiförbrukning och innovativa lösningar är inte bara gynnsamt för miljön utan även er som fastighetsägare
bottom of page