Vilka fastigheter lämpar sig för Climatemachines™?


 • Vi har levererat till alla typer av fastigheter så som:
  • Vårdboende
  • Idrottshallar
  • Kontor
  • Bostäder
  • Industri
  • Hotell
  • Köpcentrum
  • Sjukhus
Vad gör produkten unik?


 • Den stora vinningen med produkten är den höga verkningsgraden på 90% som både ger en enorm energibesparing samt effektreducering på värmen.
 • Senaste 2 åren har dock vår unika Indirekta Evaporativa Kyla gjort att fler fastighetsägare får upp ögonen på produkten. Vi kan med den tekniken garantera att tilluftstemperaturen på sommaren inte överstiger 22 grader, trots värmeböljan 2018 med flera dagar långt över 30 grader. Detta gör att vi med tekniken säkrar kyleffektbehovet.
Hur ser ekonomin ut för Climatemachines™?


Högre prestanda till ett billigare pris. Hur går det ihop? Räknar du med besparingen på energiförbrukning och effektreducering, som i sin tur innebär lägre investeringskostnader på sekundära system (t ex kylmaskin, shuntar, rördimensioner etc.) så är vi betydligt billigare än konventionell teknik. Tack vare detta har vi en stor kundkrets med återkommande projekt och beställningar.
Hur får ni en stärkt värdeutveckling som fastighetsägare ?


 • Sänkt energiförbrukning blir inte bara billigare fakturor från fjärrvärmeleverantören utan höjer också fastighetsvärdet
  • Sänkt effektbehov ger i en befintlig fastighet er möjlighet att:
   • Omförhandla era effekttaxor, dvs hoppa ner från t ex 300 kW till 120 kW
   • Vid framtida byte av kylmaskiner kommer ni att kunna klara er med en betydligt mindre kylmaskin
  • Till fastigheter som idag saknar kyla kan ni erbjuda en komfortkyla utan att dra in fjärrkyla eller investera i kylmaskin. Den Indirekta Evaporativa Kylan kostar ca 4 öre kWh.
  • Att ta ansvar för miljö och hållbarhet genom sänkt energiförbrukning och innovativa lösningar är inte bara gynnsamt för miljön utan även er som fastighetsägare

ClimateMachines™ är ett luftbehandlingsaggregat som med högsta temperaturverkningsgrad säkerställer ett pålitligt inomhusklimat till lägsta driftskostnad, året om. 

material

Aggregatets hjärta; plattvärmeväxlaren, är tillverkad av återvunnen polykarbonat. 

design

Aggregatet finns som platsbyggd konstruktion ”custom” som ger fullständig flexibilitet och en yteffektiv installation, eller som modul- och enhetsaggregat.

teknik

Med en tryckande tilluft och sugande frånluft

kan vi garantera 0% kontamination mellan

till- & frånluft. 

prestanda

Indirekt Evaporativ Kyla

90% verkningsgrad

Låga SFP-tal

Sänkt behov av kyl- och värmeeffekt

simulering

Kommer under hösten 2020

FAKTURERINGSADRESS

Climate Machines FF AB

Orgnr. 559171-7367

Skeppsgatan 19

211 11 Malmö

faktura@climatemachines.com

BESÖKSADRESS

 Hemvärnsgatan 9

17154 Solna STOCKHOLM

info@climatemachines.com

© 2020 by Climate Machines FF AB