top of page

Climate Machines är ett innovativt produktbolag som levererar ventilationsaggregat. Produkterna bidrar till att kraftigt reducera en fastighets miljöpåverkan, genom bland annat en mycket hög temperaturverkningsgrad. Det resulterar i ett minskat effektbehov för både värme och kyla, vid dimensionerande förutsättningar.

Vi ser våra barn och kommande generationer som Climate Machines absolut viktigaste kunder. Vår gemensamma målsättning är att vara med och bidra till en hållbar framtid där fokus på miljö ska tydliggöras och efterlevas i hela vår process. För oss på Climate Machines är det viktigt att våra leverantörer, samarbetspartners och kunder delar vår vision.  

Climate Machines levererar till kunder över hela Sverige och har nu även tagit steget ut i Europa. Tack vare goda referenser, hög kvalitet på produkterna och ett professionellt bemötande växer ständigt vår skara av kunder.

Det ska vara enkelt att jobba med oss, oavsett om du är fastighetsägare, konsult eller entreprenör. Vi tror på ett långsiktigt samarbete där vårt engagemang, våra verktyg och vår höga kompetens ger Er en trygghet i att vi levererar den mest optimala produkten för varje specifikt projekt.  

redigerad.jpg
IMG_3441ny.jpg

I ständig förnyelse. Vi kommer aldrig att bli färdiga med produkten Climate Machines. Vi är ett innovativt produktbolag som dagligen förbättras tack vare kunders erfarenhetsåterföring, tekniska framsteg hos våra leverantörer, entusiasmen hos våra medarbetare och inte minst våra barn och kommande generationers krav på oss alla att ta vårt ansvar för en hållbar framtid.

Tillsammans kommer vi att lyckas med vår mission, följ med oss!

bottom of page